Bli medlem

För att bli medlem:
Skriv ett brev eller skicka ett e-mail till: medlemsregistret@sgls.nu
Kom ihåg att ange din postadress!

Medlemsavgiften för år 2017 som är 270 kr inom Sverige och 320 kr utanför Sverige betalas in på Plusgiro nr: 40 93 55-5.
I medlemsavgiften ingår tidningen Gitarr och Luta, 4 nr/år, samt rabatt på kursavgiften till Svenska gitarr- och lutafestivalen.

Adressändringar m.m. meddelas till samma adress.

Skriv eller maila till:

SGLS c/o
Roland Hogman
Riastigen 16
125 33 Älvsjö

e-post: medlemsregistret@sgls.nu

Plusgiro nr: 40 93 55-5

För betalning från ulandet:
IBAN: SE60 9500 0099 6034 0409 3555, BIC: NDEASESS