Bli medlem

För att bli medlem:
Skicka ett mail till: medlemsregistret@sgls.nu
Ange namn, personnummer och k
om ihåg att ange din postadress!

Medlemsavgiften för år 2017 som är 270 kr inom Sverige och 320 kr utanför Sverige betalas in på Plusgiro nr: 40 93 55-5.
I medlemsavgiften ingår tidningen Gitarr och Luta (4 nr/år) samt rabatt på kursavgiften till Svenska gitarr- och lutafestivalen och nu även rabatt till den årliga Uppsala Gitarrfestivalen.

Adressändringar m.m. meddelas till samma adress.

Du kan även skicka ett brev för att registrera medlemskap. Skicka då till nedanstående adress och ange namn, personnummer och postadress:

SGLS c/o
Roland Hogman
Riastigen 16
125 33 Älvsjö

Inbetalning av medlemsavgift ska göras till:

Plusgiro nr. 40 93 55-5

För betalning från ulandet:
IBAN: SE60 9500 0099 6034 0409 3555, BIC: NDEASESS