Om SGLS

Svenska Gitarr- och Lutasällskapet (SGLS) bildades 1968 på initiativ av Jörgen Rörby.

SGLS…

  • är en riksomfattande ideell förening för gitarr- och lutaentusiaster
  • är en öppen förening för alla – både aktiva musiker och andra intresserade
  • arbetar för att upprätthålla intresset för kvalificerat gitarr- och lutaspel
  • anordnar varje sommar kursen Svenska Gitarr- och Lutafestivalen (tidigare Liten Gitarrakademi) med internationellt framstående gitarrister och lutenister
  • ger ut tidskriften Gitarr och Luta
  • har medlemmar i alla skandinaviska länder och verkar för kontakt över gränserna
  • ger råd till medlemmar i frågor rörande instrument, litteratur samt undervisning

Stadgar & handlingsprogram mm.

Ladda ner i PDF:

Stadgar

Syften Handlingsprogram

Läs mer om SGLS styrelse–>