Stipendium

Jörgen Rörby Stipendiet 2017

SGLS delar varje år ut ett stipendium till Jörgen Rörbys minne, som har som huvudsakligt syfte att främja musikalisk undervisning och utbildning. Stipendiaterna är unga, lovande gitarrister och lutenister.

Härmed utlyses Lilla Jörgen Rörby-stipendiet på 5.000 kronor!

Stipendiet kommer att delas ut under Gitarr- och Lutafestivalen på Ingesunds musikhögskola, 30 juli–5 augusti 2017, varvid stipendiaten presenterar sig vid en kort konsert.

Ansökan ska bestå av en CD-audio med högst 10 minuters musik på klassisk gitarr eller luta.

För gitarrister ska M. de Falla, Omaggio per chitarra (Miguel Llobet) ingå.

Sökande på luta spelar ett obligatoriskt stycke antingen på renässansluta eller barockluta. Man måste alltså inte spela båda men får naturligtvis om man så vill, men den sam-manlagda speltiden får inte överskrida 10 minuter.

Obligatoriskt stycke för sökande som spelar renässansluta är Francesco da Milano Fantasia nr 31 (tabulaturen finns i The Lute music of Francesco Canova da Milano, ed. by Arthur J. Ness).

Obligatoriskt stycke för sökande som spelar barockluta är Silvius Weiss: Menuett 1 & 2 ur svit d-moll. (Tabulaturen finns i Das Erbe Deutscher Musik sid 52–53).

Det går också bra att få luttabulaturen via sekreterare@sgls.nu

Bifoga även en kort information om dig själv, ålder, musikstudier etc. Vill du ha inspelningen i retur, bifoga ett frankerat, adresserat kuvert.

OBS! Sökande får ej ha påbörjat högskolestudier.

Genom att acceptera stipendiet har SGLS/Rörby-stiftelsen rätt att förfoga över inspelning som görs vid stipendieutdelningen.

Välkommen med din ansökan som ska vara stipendiefonden tillhanda senast 18 april 2017.

SGLS stipendiefond
c/o Mats Jacobson
Tulegatan 41
113 53 Stockholm.

Stöd stipendiefonden genom att sätta in ett bidrag
på konto 3202 22 32445 i Nordea.