Anders Vegborn

Vice Ordförande

Anders Vegborn studerade klassisk gitarr vid Musikhögskolan Ingesund, och erhöll där examen 1984. Jämte sin tjänst som gitarrpedagog vid Borås Kulturskola har Anders varit knuten till Borås Stadsteater, där han som musiker medverkat i flera uppsättningar. Han är vice ordförande i SGLS och har arbetat med Liten Gitarrakademi sedan 1985. Han har genom åren kombinerat solokonserter med annan underhållning; storband, dans– och tradjazzband, samt mindre ensembler med lyrik– och visartister.