Eric Lammers

Ordförande

Eric Lammers är efterfrågad både som solist och kammarmusiker i Europa och Sydamerika. För närvarande är han anställd vid Oskarshamns Folkhögskola som gitarrlärare och gehörs- och musikteorilärare och har utöver det varit timlärare vid Stockholms Musikhögskola.