Jan Rudling

Jan Rudling

Redaktör

Jan Ruding är redaktör för SGLS:s tidning Gitarr & Luta!