Johan Abrahamsson

Johan Abrahamsson

Ledamot, kursansvarig

Johan Abrahamsson (f 1971) är utbildad vid Musikerlinjen, musikhögskolan i Göteborg för professor Josef Holecek och Bo Haraldsson med efterföljande diplomstudier vid Alfred Cortot konservatoriet i Paris för professor Alberto Ponce. Sedan examen 1999 så arbetar Johan både som musiker och lärare. Som lärare huvudsakligen vid Kulturskolan i Trollhättan och Estetprogrammet men även vid olika sommarkurser. Johan är också utbildad gitarrlärare inom Suzukimetodik och har arbetat i Göteborgs suzukiförening.