Johan Dahlberg

Ledamot, facebook

Johan Dahlberg har studerat klassik gitarr för Peder Riis och Stefan Löfvenius vid musikhögskolan i Örebro där examen togs 1999. Sedan 1999 arbetar han som gitarrpedagog vid estetprogrammet i Örebro. I slutet av 90-talet väcktes intresse för flamenco då han började ackompanjera dansklasser i Örebro, senare följde några år av sporadiska lektioner för bland annat Eva Norée. Johan har sedan 2011 ansvarat för flamencoundervisning vid Oskarshamns internationella gitarrfestival.