Roland Hogman

Roland Hogman

Ledamot, medlemsregistret

Är helt uppfylld av renässansens och barockens musik, särkilt musiken för renässans- och barockluta och barockgitarr. Har studerat luta vid Schola Cantorum Basiliensis för Eugen Dombois och Hopkinson Smith på 1980-talet. Undervisar på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm i Musikhistoria och uppförandepraxis. Har undervisat i lutaspel på SGLS sommarkurser sedan början av 1990-talet.